درباره دانشگاه فنی و حرفه ای استان قزوین

دست ساخته های اساتید و دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای استان قزوین

محصولات دانشگاه فنی و حرفه ای استان قزوین

یوگ مغناطیسی

دستگاه نواوری شده

دستگاه ضد عفونی کننده محیط

دانشگاه فنی و حرفه ای

دستگاه ضد عفونی کننده هوشمند دست

کارکرد این دستگاه به گونه ای اس

هواپیما

هواپیما مذکور یک مدل دوبال محسو

ظروف کاغذی

طراحی ظروف پاپیه ماشه مخصوص خور

آخرین مطالب دانشگاه فنی و حرفه ای استان قزوین

اطلاعات
  • تلفن : 02833349110
  • موبایل : 09183527069
  • آدرس : قزوین- خیابان شهید بابایی

کاتالوگ

کاتالوگ

کارت ویزیتگروه نمایشگاه ها

نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

نمایشگاه بین المللی کیش

نمایشگاه بین المللی فارس

نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه بین المللی اهواز

نمایشگاه بین المللی قم

نمایشگاه بین المللی ارومیه

نمایشگاه بین المللی البرز

نمایشگاه بین المللی اردبیل

نمایشگاه بین المللی شهرکرد

نمایشگاه بین المللی گرگان

نمایشگاه بین المللی بیرجند

نمایشگاه بین المللی کرمان

نمایشگاه بین المللی اراک

نمایشگاه بین المللی بندرعباس

پارک علم وفناوری قزوین