خط نمایشگاه | سامانه جامع اطلاع رسانی و بازدید مجازی نمایشگاه هاآخرین اخبار نمایشگاهی ایران و جهان را در خط نمایشگاه بخوانید.Sat, 18 Sep 2021 08:30:35 +0430صرفه جویی در وقت و هزینه با برپایی نمایشگاه مجازیhttps://fairline.ir/blog/27/%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87_%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%88%D9%82%D8%AA_%D9%88_%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8Cدراین قسمت درباره اهمیت تبلیغات مجازی در صرفه جویی وقت مطالبی را ارائه دادیم و به توضیح مفصل در باره نمایشگاه های مجازی و دلیل بر برگذاری آنها پرداختیم. همچنین درباره فواید نمایشگاه آنلاین بر زندگی افراد و جامعه نمونه هایی را نام برده وبه توضیح مطالب نام برده شده پرداختیم .Sun, 22 Nov 2020 07:29:42 +0330تبلیغات مجازی لازمه کسب و کارهاhttps://fairline.ir/blog/26/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87_%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7ما دراین قسمت درباره تبلیغات مجازی در نمایشگاه ها مطالبی را بیان کرده و دلیل اهمیت آن را نیز توضیح داده ایم. همچنین در ادامه به ویژگی های تبلیغات مجازی پرداخته و آنها را بیان کرده ایم. در نهایت چند نوع از تبلیغات مجازی معروف را نام برده وتوضیح داده ایم .Sun, 15 Nov 2020 11:42:37 +0330تبلیغات متناسب با کسب وکار ها گامی موثر در پیشرفت شرکت هاhttps://fairline.ir/blog/25/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D8%A7_%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D8%A7ما در این قسمت توضیح داده ایم که تبلیغات مناسب لازمه ی کسب وکار هاست. سپس در ادامه به برگزاری نمایشگاه ها در روند پیشرفت شرکت ها نکاتی را ارائه کرده ایم. همچنین درباره برگزاری نمایشگاه مجازی در کنار نمایشگاه فیزیکی مطالبی و اهمیت آن در پیشرفت شرکت ها وبالا بردن سود آن توضیح داده ایم.Wed, 11 Nov 2020 07:58:12 +0330عوامل موثر بر جذب واحدهای صنعتی در نمایشگاه های ایرانhttps://fairline.ir/blog/24/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1_%D8%A8%D8%B1_%D8%AC%D8%B0%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86عوامل موثر بر جذب واحدهای صنعتی در نمایشگاه های ایران به دو گروه کلی عوامل موثری که مستقیما بر جذب واحدهای صنعتی تاثیر می گذارند و نیز عواملی که به صورت غیر مستقیم به واسطه جذب تعداد زیاد بازدیدکنندگان، بر ترغیب تولیدکنندگان برای شرکت در نمایشگاه، تاثیر می می گذارند، تقسیم می شود.Sun, 17 May 2020 23:17:22 +0430اینوتکس آنلاینhttps://fairline.ir/blog/23/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DA%A9%D8%B3_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری اینوتکس که تخصصی‌ترین نمایشگاه در حوزه‌ی نوآوری در کشور به‌شمار می‌رود، طی هشت دوره‌ی برگزاری خود میزبان استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور زیادی از کشورهای مختلف بوده است. حال برگزاری نهمین دوره از این نمایشگاه در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده استSat, 09 May 2020 01:16:36 +0430برگزاری نمایشگاه کتاب مجازی 99 روشی مناسب برای تبلیغ شرکت هاhttps://fairline.ir/blog/22/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C_99_%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D8%A7ما در ابتدا این قسمت درباره برگزاری نمایشگاه کتاب مجازی 99 صحبت کردیم و اهیمت آن در جذب مشتری برای شرکت را توضیح دادیم. در ادامه مواردی که در تبلیغ نمایشگاه های کتاب و سایر نمایشگاه ها باید رعایت کنیم را نام بردیم و به طور مختصر به توضیح آنان پرداختیم.Tue, 05 May 2020 23:41:42 +0430کرونا ویروس چه تاثیری بر کسب و کارهای مجازی نمایشگاه کتاب 99 گذاشته است؟https://fairline.ir/blog/21/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%DA%86%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_99_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9Fدر این بخش درباره تاثیر کرونا ویروس بر کسب وکار مطالبی را ارائه کرده ایم .همچنین تاثیر آن بر نمایشگاه کتاب 99 را توضیح داده ایم. در ادامه به رائه این مطلب پرداخته ایم که کسب و کار های آنلاین از آن به عنوان فرصت استفاده کرده اند و توانسته اند درآمد خوبی کسب کنند که ناشران نیز از این عنوان مستثنی نیستSun, 03 May 2020 22:29:58 +0430نمایشگاه کتاب بزرگترین رویداد فرهنگیhttps://fairline.ir/blog/20/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8Cمباحث پیرامون نمایشگاه کتاب 99 و به تعویق افتادن زمان برگزاری این رویداد مهم فرهنگی. و در ادامه چرا مسئولان مصمم هستند تا نمایشگاه کتاب به صورت حضوری برگزار شود و درباره تاریخ برگزاری آن نیز مطالبی را ارائه نموده ایم.Thu, 30 Apr 2020 18:16:27 +0430با خط نمایشگاه، هر کامپیوتر یک نمایشگاهhttps://fairline.ir/blog/19/%D8%A8%D8%A7_%D8%AE%D8%B7_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%8C_%D9%87%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1_%DB%8C%DA%A9_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87رویداد های نمایشگاهی از دیرباز مورد توجه همگان بوده است. معرفی محصولات جدید و ابداعی همواره علاقه مندان به موضوعات مختلفی را به برگزاری نمایشگاه تخصصی جذب نموده است. برپایی نمایشگاه مجازی و ارائه غرفه های مجازی می تواند محدودیت های رایج را برطرف نماید.Mon, 13 Apr 2020 19:34:34 +0430ایجاد جاذبه در نمایشگاه با نگاهی به نمایشگاه EuroShop دوسلدورفhttps://fairline.ir/blog/18/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87__EuroShop_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%81امروزه مساله ای که پیوسته در صنعت نمایشگاهی مورد بحث قرار می گیرد، این است که چگونه از نمایشگاه یک تجربه بیاد ماندنی تری بسازیم. غرفه داران به این آگاهی رسیده اند که برای داشتن نمایشی موفق، لازم است که بازدیدکنندگان را جذب و آنها را درگیر فعالیتهای نمایشگاهی خود کنند.Fri, 10 Apr 2020 21:36:16 +0430