خط نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی مشهد

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی

برگزار کننده شرکت برساز رویداد پارس 051-31519 info@expo.ir

تاریخ شروع : چهارشنبه - ۲۷ - آذر - ۱۳۹۸
تاریخ پایان : شنبه - ۳۰ - آذر - ۱۳۹۸

مشاهده
خط نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی مشهد

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی

برگزار کننده شرکت برساز رویداد پارس 051-31519 info@expo.ir

تاریخ شروع : چهارشنبه - ۲۷ - آذر - ۱۳۹۸
تاریخ پایان : شنبه - ۳۰ - آذر - ۱۳۹۸

مشاهده
خط نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی مشهد

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی (ماشین آلات، نهاده ها و مکانیز

برگزار کننده شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق 051-37642331 / 0912021253

تاریخ شروع : دوشنبه - ۰۷ - بهمن - ۱۳۹۸
تاریخ پایان : پنج شنبه - ۱۰ - بهمن - ۱۳۹۸

مشاهده
خط نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی مشهد

سومین نمایشگاه محصولات ارگانیک و مواد غذایی سالم گواهی شده (ارگانو ف

برگزار کننده 051-35005 / 021-88694687 info@expo.ir

تاریخ شروع : شنبه - ۰۳ - اسفند - ۱۳۹۸
تاریخ پایان : چهارشنبه - ۰۷ - اسفند - ۱۳۹۸

مشاهده
خط نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی اصفهان

هجدهمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی (مکانیزاسیون،آبیاری، ن

برگزار کننده آفتاب قطب مشرق زمین 051-36010371 / 09024680100 info@epma.ir

تاریخ شروع : سه شنبه - ۲۶ - آذر - ۱۳۹۸
تاریخ پایان : جمعه - ۲۹ - آذر - ۱۳۹۸

مشاهده
خط نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی اصفهان

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی اصفهان ۹۸

برگزار کننده شرکت تعاونی چندمنظوره نمایشگاه اصفهان 031-32618001-6 / 09134

تاریخ شروع : سه شنبه - ۲۹ - بهمن - ۱۳۹۸
تاریخ پایان : جمعه - ۰۲ - اسفند - ۱۳۹۸

مشاهده
خط نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی قم

نمایشگاه شب یلدا قم 98

نمایشگاه شب یلدا قم 98 برگزار کننده: تلفن:025-33800021 / 09036154043

تاریخ شروع : یکشنبه - ۲۴ - آذر - ۱۳۹۸
تاریخ پایان : جمعه - ۲۹ - آذر - ۱۳۹۸

مشاهده
خط نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی قم

نمایشگاه دام و طیور و کشاورزی قم 98

نمایشگاه دام و طیور و کشاورزی قم 98 برگزار کننده: وب سایت:qomexpo.ir ت

تاریخ شروع : سه شنبه - ۳۰ - مهر - ۱۳۹۸
تاریخ پایان : جمعه - ۰۳ - آبان - ۱۳۹۸

مشاهده
خط نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی اهواز

نهمین نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی، دام و طیور، شیلات و آبزیان اهواز

نهمین نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی، دام و طیور، شیلات و آبزیان اهواز 98 بر

تاریخ شروع : یکشنبه - ۰۱ - دی - ۱۳۹۸
تاریخ پایان : چهارشنبه - ۰۴ - دی - ۱۳۹۸

مشاهده
خط نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی اهواز

اولین نمایشگاه بومی سازی قطعات، تجهیزات و مواد اهواز 98

اولین نمایشگاه بومی سازی قطعات و تجهیزات و مواد اهواز 98

تاریخ شروع : چهارشنبه - ۲۳ - مرداد - ۱۳۹۸
تاریخ پایان : جمعه - ۲۵ - مرداد - ۱۳۹۸

مشاهده
خط نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی تبریز

ششمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، مواد اولیه و ماشین آلات تبریز

ششمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها و مواد اولیه و ماشین آلات تبریز 98 س

تاریخ شروع : سه شنبه - ۰۱ - مرداد - ۱۳۹۸
تاریخ پایان : جمعه - ۰۴ - مرداد - ۱۳۹۸

مشاهده
خط نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی تبریز

بیستمین نمایشگاه بین المللی فرآورده های غذایی، ماشین آلات و صنایع وا

بیستمین نمایشگاه بین المللی فرآورده های غذایی و ماشین آلات و صنایع وابسته ت

تاریخ شروع : سه شنبه - ۰۱ - مرداد - ۱۳۹۸
تاریخ پایان : جمعه - ۰۴ - مرداد - ۱۳۹۸

مشاهده
خط نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی تبریز

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات تبریز 98

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات تبریز 98 سالن برگزاری : پروین اعت

تاریخ شروع : چهارشنبه - ۱۹ - تیر - ۱۳۹۸
تاریخ پایان : شنبه - ۲۲ - تیر - ۱۳۹۸

مشاهده
خط نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی تبریز

بیستمین نمایشگاه بین المللی ادوات و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و ت

بیستمین نمایشگاه بین المللی ادوات و ماشین آلات کشاورزی و نهاده ها و تجهیزات

تاریخ شروع : سه شنبه - ۱۱ - تیر - ۱۳۹۸
تاریخ پایان : جمعه - ۱۴ - تیر - ۱۳۹۸

مشاهده
خط نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی فارس

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، تبدیلی و ماشین آلات وابسته شیراز 98

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و تبدیلی و ماشین آلات وابسته شیراز 98 وب س

تاریخ شروع : سه شنبه - ۰۸ - بهمن - ۱۳۹۸
تاریخ پایان : جمعه - ۱۱ - بهمن - ۱۳۹۸

مشاهده
خط نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی فارس

دومین نمایشگاه خرما و صنایع وابسته شیراز 98

دومین نمایشگاه خرما و صنایع وابسته شیراز 98 وب سایت:farsfair.ir فکس:071-

تاریخ شروع : سه شنبه - ۲۳ - مهر - ۱۳۹۸
تاریخ پایان : جمعه - ۲۶ - مهر - ۱۳۹۸

مشاهده
خط نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی فارس

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و آبیاری

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و آبیاری شیراز

تاریخ شروع : سه شنبه - ۲۷ - فروردین - ۱۳۹۸
تاریخ پایان : جمعه - ۳۰ - فروردین - ۱۳۹۸

مشاهده
خط نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی کیش

نمایشگاه بین المللی محصولات کشاورزی، مواد غذایی و آشامیدنی، ماشین آل

نمایشگاه بین المللی محصولات کشاورزی و مواد غذایی و آشامیدنی و ماشین آلات و

تاریخ شروع : سه شنبه - ۱۵ - بهمن - ۱۳۹۸
تاریخ پایان : جمعه - ۱۸ - بهمن - ۱۳۹۸

مشاهده
خط نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی تهران

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ایران آگروفود، صنایع کشاورزی، مواد

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ایران آگروفود و صنایع کشاورزی و مواد غذایی

تاریخ شروع : سه شنبه - ۲۸ - خرداد - ۱۳۹۸
تاریخ پایان : جمعه - ۳۱ - خرداد - ۱۳۹۸

مشاهده
خط نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی اردبیل

شانزدهمین نمایشگاه ادوات، ماشین آلات کشاورزی و آبیاری اردبیل 98

شانزدهمین نمایشگاه ادوات، ماشین آلات کشاورزی و آبیاری اردبیل 98 وب سایت:a

تاریخ شروع : سه شنبه - ۰۵ - شهریور - ۱۳۹۸
تاریخ پایان : جمعه - ۰۸ - شهریور - ۱۳۹۸

مشاهده
خط نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی ارومیه

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، باغبانی و ت

نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی و باغبانی و نهاده ها و آبیار

تاریخ شروع : سه شنبه - ۲۱ - خرداد - ۱۳۹۸
تاریخ پایان : جمعه - ۲۴ - خرداد - ۱۳۹۸

مشاهده
خط نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی ارومیه

پنجمین نمایشگاه گل و گیاه، ادوات کشاورزی و صنایع وابسته میاندوآب 98

پنجمین نمایشگاه گل و گیاه و ادوات کشاورزی و صنایع وابسته میاندوآب 98 وب س

تاریخ شروع : سه شنبه - ۱۰ - اردیبهشت - ۱۳۹۸
تاریخ پایان : شنبه - ۱۴ - اردیبهشت - ۱۳۹۸

مشاهده
آخرین مطالب بلاگ


صرفه جویی در وقت و هزینه با برپایی نمایشگاه مجازی
مطالب عمومی

صرفه جویی در وقت و هزینه با برپایی نمایشگاه مجازی

دراین قسمت درباره اهمیت تبلیغات مجازی در صرفه جویی وقت مطالبی را ارائه دادیم و به توضیح مفصل در باره

ادامه مطلب...
تبلیغات مجازی لازمه کسب و کارها
مطالب عمومی

تبلیغات مجازی لازمه کسب و کارها

ما دراین قسمت درباره تبلیغات مجازی در نمایشگاه ها مطالبی را بیان کرده و دلیل اهمیت آن را نیز توضیح د

ادامه مطلب...
تبلیغات متناسب با کسب وکار ها گامی موثر در پیشرفت شرکت ها
مطالب عمومی

تبلیغات متناسب با کسب وکار ها گامی موثر در پیشرفت شرکت ها

ما در این قسمت توضیح داده ایم که تبلیغات مناسب لازمه ی کسب وکار هاست. سپس در ادامه به برگزاری نمایشگ

ادامه مطلب...
عوامل موثر بر جذب واحدهای صنعتی در نمایشگاه های ایران
مطالب عمومی

عوامل موثر بر جذب واحدهای صنعتی در نمایشگاه های ایران

عوامل موثر بر جذب واحدهای صنعتی در نمایشگاه های ایران به دو گروه کلی عوامل موثری که مستقیما بر جذب و

ادامه مطلب...

گروه نمایشگاه ها

نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

نمایشگاه بین المللی کیش

نمایشگاه بین المللی فارس

نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه بین المللی اهواز

نمایشگاه بین المللی قم

نمایشگاه بین المللی ارومیه

نمایشگاه بین المللی البرز

نمایشگاه بین المللی اردبیل

نمایشگاه بین المللی شهرکرد

نمایشگاه بین المللی گرگان

نمایشگاه بین المللی بیرجند

نمایشگاه بین المللی کرمان

نمایشگاه بین المللی اراک

نمایشگاه بین المللی بندرعباس

پارک علم وفناوری قزوین