توضیحات نمایشگاه بین المللی بیرجند

نمایشگاه بین المللی بیرجند در جنوب شرقی بیرجند واقع شده است . این نمایشگاه در سال 1385 تاسیس و تا بهمن ماه 1397 در سایت موقت به متراژ 9000 متر

مربع که شامل 2000 متر مربع سالن های نمایشگاهی به متراژ مفید 1320 مترمربع ادامه فعالیت داشت. و در بهمن ماه سال 1397 به سایت دائمی انتقال و ادامه

فعالیت داده که عملیات احداث سایت دائمی پس از کلنگ زنی در دی ماه 1389 در زمینی به مساحت 20 هکتار از سازمان راه و شهرسازی خراسان جنوبی واقع در

دراراضی دشت علی آباد شروع و در بهمن ماه 1397 فاز اول آن به مرحله بهره برداری رسید. که شامل 5500 متر مربع سالن با تجهیزات جدید نمایشگاهی به متراژ

مفید 3200 متر مربع غرفه با سازه نمایشگاهی و 800 متر مربع ساختمان اداری می باشد .همچنین 2880 متر مربع در ورودی سالن قابل واگذاری و ایجاد غرفه در

فضای باز می باشد. ضمناً 18000 متر مربع پارکینگ جهت استفاده غرفه داران و بازدیدکنندگان محترم در ورودی های این سایت تعبیه شده است.

گروه نمایشگاه ها

نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

نمایشگاه بین المللی کیش

نمایشگاه بین المللی فارس

نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه بین المللی اهواز

نمایشگاه بین المللی قم

نمایشگاه بین المللی ارومیه

نمایشگاه بین المللی البرز

نمایشگاه بین المللی اردبیل

نمایشگاه بین المللی شهرکرد

نمایشگاه بین المللی گرگان

نمایشگاه بین المللی بیرجند

نمایشگاه بین المللی کرمان

نمایشگاه بین المللی اراک

نمایشگاه بین المللی بندرعباس

پارک علم وفناوری قزوین