توضیحات نمایشگاه بین المللی بندرعباس

رسیدن به بازارهای گسترده جهانی مستلزم حرکت به سوی اقتصاد باز، به کار گیری استراتژی های جهش صادراتی و نگاه مدبرانه به نیازها و خواسته های مشتریان گوناگون در بازارهای مختلف می باشد. توفیق در دستیابی به این هدف نیازمند حضور پررنگ بخش خصوصی و نیز بخش های وابسته دولتی در بازارهای مختلف می باشد. یکی از سکوهای بسیار مهم در معرفی و شناسایی توانمندیها و قابلیتهای فنی واحدهای تولیدی و خدماتی نمایشگاهها می باشند .

در همین راستا شرکت نمایشگاههای بین المللی هرمزگان در سال 1381 تاسیس شد و فعالیت خود را با فروش سهام شرکت آغاز نمود که هم اکنون دارای سهامداران حقوقی و حقیقی می باشد که عمده سهامداران آن شامل اتحادیه تعاونی های روستایی استان ، اتحادیه تعاونی های مرزنشینان استان و اتاق اصناف و چند تعاونی و نیز تعدادی از افراد حقیقی می باشد.

این شرکت با پنج نفر به عنوان هیئت مدیره و یکنفر به عنوان مدیر عامل اداره می شود که تا کنون تعداد زیادی نمایشگاه در سطح استان برگزار کرده است و رسالت آن نیز شناساندن توانمندی های تولیدی،خدماتی ، مهندسی و صنایع دستی و گردشگری و همچنین شناساندن فرصتهای سرمایه گذاری به سرمایه گذاران داخلی و خارجی در جهت رونق صادرات و توسعه اقتصادی و تجاری استان هرمزگان بعنوان پایتخت اقتصادی و دروازه ای رو به رشد در جهت ورود به بازارهای جهانی می باشد.

گروه نمایشگاه ها

نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

نمایشگاه بین المللی کیش

نمایشگاه بین المللی فارس

نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه بین المللی اهواز

نمایشگاه بین المللی قم

نمایشگاه بین المللی ارومیه

نمایشگاه بین المللی البرز

نمایشگاه بین المللی اردبیل

نمایشگاه بین المللی شهرکرد

نمایشگاه بین المللی گرگان

نمایشگاه بین المللی بیرجند

نمایشگاه بین المللی کرمان

نمایشگاه بین المللی اراک

نمایشگاه بین المللی بندرعباس

پارک علم وفناوری قزوین